Kami Bagi (Quyên tặng)

Infaq for the Making of the Qubah and the MIO Tower of the Istiqlal Mosque in Osaka

Infaq cho việc tạo ra Qubah và Tháp MIO của Nhà...

  Bismillahir rahmanir RahimPeace be upon you, and Allah's mercy and blessings. Hãy kênh Infaq Tài sản tốt nhất, chúng tôi sẽ thực hiện việc xây dựng tháp MIO trong...

Infaq cho việc tạo ra Qubah và Tháp MIO của Nhà...

  Bismillahir rahmanir RahimPeace be upon you, and Allah's mercy and blessings. Hãy kênh Infaq Tài sản tốt nhất, chúng tôi sẽ thực hiện việc xây dựng tháp MIO trong...

Infaq & Sadaqah requests Petta Haji Hasbullah Foundation (Petalah)

Infaq & Sadaqah yêu cầu Tổ chức Petta Haji Hasb...

Bình an cho bạn, và lòng thương xót và phước lành của Allah. Lời khen ngợi và lòng biết ơn, chúng tôi cầu nguyện trước sự hiện diện của Allah...

Infaq & Sadaqah yêu cầu Tổ chức Petta Haji Hasb...

Bình an cho bạn, và lòng thương xót và phước lành của Allah. Lời khen ngợi và lòng biết ơn, chúng tôi cầu nguyện trước sự hiện diện của Allah...

UPDATE to the 4th Al Da'wah Mosque and Japan Da'wah Center PROJECT in Wakayama, Japan

CẬP NHẬT DỰ ÁN Nhà thờ Hồi giáo Al Da'wah thứ 4...

Bismillah. MỚI NHẤT vào ngày 8 tháng Ramadhan tương ứng với ngày 30 tháng 3 năm 2023. *Bộ sưu tập mới nhất đã đạt tới RM90k++ * và JDC vẫn...

CẬP NHẬT DỰ ÁN Nhà thờ Hồi giáo Al Da'wah thứ 4...

Bismillah. MỚI NHẤT vào ngày 8 tháng Ramadhan tương ứng với ngày 30 tháng 3 năm 2023. *Bộ sưu tập mới nhất đã đạt tới RM90k++ * và JDC vẫn...

Hasten Your Best Endowments and Charity

Hãy vội vàng mang lại những sự đặt hàng và từ t...

Về Nhà thờ Indonesia Nagoya Nhà thờ Hồi giáo Indonesia Nagoya (MINA) phục vụ như một nơi cho hoạt động Hồi giáo tín thờ và là một trung tâm để...

Hãy vội vàng mang lại những sự đặt hàng và từ t...

Về Nhà thờ Indonesia Nagoya Nhà thờ Hồi giáo Indonesia Nagoya (MINA) phục vụ như một nơi cho hoạt động Hồi giáo tín thờ và là một trung tâm để...

Open Donation Financing the rental of the Kochi Mosque - Japan

Quyên góp mở Tài trợ cho thuê Nhà thờ Hồi giáo ...

Với ơn lành và nhân ái của Allah SWT, nỗ lực tập thể của chúng ta để thiết lập một nơi thờ phượng tại tỉnh Kochi, Insha Allah, sẽ sớm...

Quyên góp mở Tài trợ cho thuê Nhà thờ Hồi giáo ...

Với ơn lành và nhân ái của Allah SWT, nỗ lực tập thể của chúng ta để thiết lập một nơi thờ phượng tại tỉnh Kochi, Insha Allah, sẽ sớm...

LET'S DONATE INFAQ, HELPING PAY OFF THE ISLAMIC SCHOOL BUILDING IN JAPAN

LET'S DONATE INFAQ, HELPING PAY OFF THE ISLAMIC...

🚨URGENT HELP🚨 LET'S CONTRIBUTE INFAQ, ASSIST IN PAYING OFF THE ISLAMIC SCHOOL BUILDING IN JAPAN 

LET'S DONATE INFAQ, HELPING PAY OFF THE ISLAMIC...

🚨URGENT HELP🚨 LET'S CONTRIBUTE INFAQ, ASSIST IN PAYING OFF THE ISLAMIC SCHOOL BUILDING IN JAPAN