Hồ sơ

ĐÂY LÀ TÔI

DIR HAM

CEO

Xây dựng Thị trường Nhật Bản và Toàn cầu.

 

Về tôi
TÊN: DIR HAM
ĐỊA CHỈ: Osaka Fu Matsubara shi Ogawa 4-4-28
MÃ ĐĂNG: 580-0002

 

 

■ Giấy phép đại lý đã qua sử dụng

  Ủy ban An toàn Công cộng Tỉnh Osaka

  Giấy phép đại lý số 62224R045596