Infaq & Sadaqah yêu cầu Tổ chức Petta Haji Hasbullah (Petalah)

Bình an cho bạn, và lòng thương xót và phước lành của Allah.

Lời khen ngợi và lòng biết ơn, chúng tôi cầu nguyện trước sự hiện diện của Allah Subhanahau Wataalah, cầu mong tất cả chúng ta luôn ở trong sự phong phú của Rahman và Rahim của Ngài.

Để xây dựng tính bền vững của Petta Haji Hasbullah Foundation (Petalah)
với các chương trình khác nhau của nó, cùng với điều này, chúng tôi yêu cầu sự sẵn lòng của bạn
để trở thành một nhà tài trợ bởi infaq và sadaqah thông qua
BNI
An: Yayasan Petta Haji Hasbullah.

*Nhấp vào nút để sao chép SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG từ trường văn bản.


Quỹ theo kế hoạch mà Quỹ cần vào năm 1444 H/2023 M
như sau :


Vì vậy, chúng tôi truyền đạt yêu cầu này, cho những lời cầu nguyện thành công cho Petalah
Nền tảng và sẵn sàng quyên góp và bố thí, cảm ơn bạn.

Cầu mong sự bình an, lòng thương xót và phước lành của Allah cũng ở bên bạn.
Quay lại blog