(MÃ: PFS.003) THÔNG TIN: ĐỂ BÁN - TRẠM KHÍ - SOUTH JAKARTA, INDONESIA

Diện tích đất

Trạm xăng - Pertamina Nam Jakarta

Diện tích đất - 1520 Mét

 

Giá bán

IDR - 

Quay lại blog

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận cần được phê duyệt trước khi được đăng.